Strona główna

                             

 

ZAWIADOMIENIE

Zarząd ROD im. „Zielony Jawor” w Jaworze

zaprasza na

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

Które odbędzie się w dniu 11.05.2019 r. w Domu Działkowca na terenie

ROD „Hefajstos” w Jaworze ul. Słowackiego

Początek obrad:

W I terminie godz. 16.00   w II terminie godz. 16.30**

*niewłaściwe skreślić

**Zgodnie z § 62 ust. 1  statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

Przepis dotyczący II terminu nie ma zastosowania do konferencji delegatów.

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

    Członek Zarządu ROD                                                       Prezes Zarządu ROD

           Józefa Juracka                                                          Wojciech Borkowski

 

 

 

 

 

                                                                     PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.

5. Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.

6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2018 rok (merytoryczne i finansowe) oraz za kadencję.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2018 roku oraz za kadencję.

8. Ocena działalności Zarządu ROD za 2018 rok oraz za kadencję przez Komisję Rewizyjną  ROD  wraz z  wnioskiem w sprawie absolutorium.

9. Projekt programu działania na kadencję 2019-2022.

10. Projekt planu pracy na 2019 rok.

11. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2019 rok.

12. Ocena preliminarzy finansowych ROD na 2019 rok przez Komisję Rewizyjną ROD.

13. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.

14. Dyskusja.

15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków. Głosowania:

 • Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2018 roku oraz za kadencję.
 • Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok.
 • Uchwała w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu ROD.
 • Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2018 roku i za kadencję.
 • Ustalenie składów liczbowych Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD.
 • Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów do Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.
 • Wybory Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.
 • Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2019 roku.
 • Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
 • Uchwalenie planu pracy na 2019 rok i programu działania na okres kadencji.
 • Uchwalenie preliminarza finansowego na 2019 rok.

16. Sprawy różne

17. Zakończenie obrad.

*Jeśli się nie przewiduje, należy skreślić

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 29-30.04.2019 r.

w godz. od 17.00  do 19.00 w Biuro Zarządu ROD im.”Zielony Jawor” w Jaworze

                             

 

ZAWIADOMIENIE

Zarząd ROD im. „Zielony Jawor” w Jaworze

zaprasza na

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

Które odbędzie się w dniu 11.05.2019 r. w Domu Działkowca na terenie

ROD „Hefajstos” w Jaworze ul. Słowackiego

Początek obrad:

W I terminie godz. 16.00   w II terminie godz. 16.30**

*niewłaściwe skreślić

**Zgodnie z § 62 ust. 1  statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

Przepis dotyczący II terminu nie ma zastosowania do konferencji delegatów.

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

    Członek Zarządu ROD                                                       Prezes Zarządu ROD

           Józefa Juracka                                                          Wojciech Borkowski

 

 

 

 

 

                                                                     PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.

5. Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.

6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2018 rok (merytoryczne i finansowe) oraz za kadencję.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2018 roku oraz za kadencję.

8. Ocena działalności Zarządu ROD za 2018 rok oraz za kadencję przez Komisję Rewizyjną  ROD  wraz z  wnioskiem w sprawie absolutorium.

9. Projekt programu działania na kadencję 2019-2022.

10. Projekt planu pracy na 2019 rok.

11. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2019 rok.

12. Ocena preliminarzy finansowych ROD na 2019 rok przez Komisję Rewizyjną ROD.

13. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.

14. Dyskusja.

15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków. Głosowania:

 • Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2018 roku oraz za kadencję.
 • Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok.
 • Uchwała w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu ROD.
 • Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2018 roku i za kadencję.
 • Ustalenie składów liczbowych Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD.
 • Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów do Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.
 • Wybory Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.
 • Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2019 roku.
 • Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
 • Uchwalenie planu pracy na 2019 rok i programu działania na okres kadencji.
 • Uchwalenie preliminarza finansowego na 2019 rok.

16. Sprawy różne

17. Zakończenie obrad.

*Jeśli się nie przewiduje, należy skreślić

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 29-30.04.2019 r.

w godz. od 17.00  do 19.00 w Biuro Zarządu ROD im.”Zielony Jawor” w Jaworze

O nas

Witamy serdecznie na naszej stronie internetowej

                             

 

ZAWIADOMIENIE

Zarząd ROD im. „Zielony Jawor” w Jaworze

zaprasza na

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

Które odbędzie się w dniu 11.05.2019 r. w Domu Działkowca na terenie

ROD „Hefajstos” w Jaworze ul. Słowackiego

Początek obrad:

W I terminie godz. 16.00   w II terminie godz. 16.30**

*niewłaściwe skreślić

**Zgodnie z § 62 ust. 1  statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

Przepis dotyczący II terminu nie ma zastosowania do konferencji delegatów.

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

    Członek Zarządu ROD                                                       Prezes Zarządu ROD

           Józefa Juracka                                                          Wojciech Borkowski

 

 

 

 

 

                                                                     PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.

5. Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.

6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2018 rok (merytoryczne i finansowe) oraz za kadencję.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2018 roku oraz za kadencję.

8. Ocena działalności Zarządu ROD za 2018 rok oraz za kadencję przez Komisję Rewizyjną  ROD  wraz z  wnioskiem w sprawie absolutorium.

9. Projekt programu działania na kadencję 2019-2022.

10. Projekt planu pracy na 2019 rok.

11. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2019 rok.

12. Ocena preliminarzy finansowych ROD na 2019 rok przez Komisję Rewizyjną ROD.

13. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.

14. Dyskusja.

15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków. Głosowania:

 • Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2018 roku oraz za kadencję.
 • Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok.
 • Uchwała w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu ROD.
 • Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2018 roku i za kadencję.
 • Ustalenie składów liczbowych Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD.
 • Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów do Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.
 • Wybory Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.
 • Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2019 roku.
 • Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
 • Uchwalenie planu pracy na 2019 rok i programu działania na okres kadencji.
 • Uchwalenie preliminarza finansowego na 2019 rok.

16. Sprawy różne

17. Zakończenie obrad.

*Jeśli się nie przewiduje, należy skreślić

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 29-30.04.2019 r.

w godz. od 17.00  do 19.00 w Biuro Zarządu ROD im.”Zielony Jawor” w Jaworze

Konto Bankowe

Numer Konta :                  07 8647 0007 0000 0983 2000 0001 

Bank Spółdzielczy w Jaworze ul. Wrocławska 2