Strona główna

                             

 

ZAWIADOMIENIE

Zarząd ROD im. „Zielony Jawor” w Jaworze

zaprasza na

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

Które odbędzie się w dniu 11.05.2019 r. w Domu Działkowca na terenie

ROD „Hefajstos” w Jaworze ul. Słowackiego

Początek obrad:

W I terminie godz. 16.00   w II terminie godz. 16.30**

*niewłaściwe skreślić

**Zgodnie z § 62 ust. 1  statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

Przepis dotyczący II terminu nie ma zastosowania do konferencji delegatów.

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

    Członek Zarządu ROD                                                       Prezes Zarządu ROD

           Józefa Juracka                                                          Wojciech Borkowski

 

 

 

 

 

                                                                     PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.

5. Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.

6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2018 rok (merytoryczne i finansowe) oraz za kadencję.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2018 roku oraz za kadencję.

8. Ocena działalności Zarządu ROD za 2018 rok oraz za kadencję przez Komisję Rewizyjną  ROD  wraz z  wnioskiem w sprawie absolutorium.

9. Projekt programu działania na kadencję 2019-2022.

10. Projekt planu pracy na 2019 rok.

11. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2019 rok.

12. Ocena preliminarzy finansowych ROD na 2019 rok przez Komisję Rewizyjną ROD.

13. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.

14. Dyskusja.

15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków. Głosowania:

 • Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2018 roku oraz za kadencję.
 • Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok.
 • Uchwała w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu ROD.
 • Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2018 roku i za kadencję.
 • Ustalenie składów liczbowych Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD.
 • Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów do Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.
 • Wybory Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.
 • Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2019 roku.
 • Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
 • Uchwalenie planu pracy na 2019 rok i programu działania na okres kadencji.
 • Uchwalenie preliminarza finansowego na 2019 rok.

16. Sprawy różne

17. Zakończenie obrad.

*Jeśli się nie przewiduje, należy skreślić

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 29-30.04.2019 r.

w godz. od 17.00  do 19.00 w Biuro Zarządu ROD im.”Zielony Jawor” w Jaworze

Lorsqu’un implant à 3 compartiments est mis en place en plus des implants caverneux et de la pompe, un réservoir est situé dans l’abdomen. La routine, les enfants, le kamagra en ligne pas cher travail, le stress de la vie quotidienne peuvent facilement venir perturber la vie sexuelle d’un couple. Chaque thérapeute, qu’il soit médecin ou non, a élaboré son propre système de référence, en kamagra soft tabs fonction de son histoire, de son éducation, de sa culture… En complément, ajoutons que la psychologie historique ne constitue en aucun cas une science exacte. kamagra pas cher belgique voilà pourquoi l’enseignement de l’histoire se trouve régulièrement pris en otage par les uns ou les autres. Chez la femme, le plaisir ne correspond viagra sans ordonnance en ligne pas au même type de phénomène physiologique.

L’esperto studierà nello generic levitra

The essaywriter is one which has come to be quite pertinent to the composing career for the people looking to advance, although a fairly new term. The term essaywriter really comes in the writing of”escapist,” a product which was manufactured from the Humble Essaymaker Corporation. The American authorities comprised claims that they considered to be too paper writing service high-level to be considered marketable and got rid of it shortly thereafter because it was deemed to be too controversial.

prezzo in farmacia specifico il caso della paziente che prova dolore durante il sesso e troverà una soluzione personalizzata. Inoltre, come dice il proverbio, venta finpecia sin receta l’appetito vien mangiando, quindi non esitate a forzarvi un po’ all’inizio, a forza di coccole e carezze il desiderio si risveglierà naturalmente. Se vivi la e sicuro comprare viagra su internet tua condizione con la serenità che meriti sarà molto più facile trasmetterla agli altri, in particolare a chi ti vuole bene. A seguito della cual es el costo del viagra valutazione dei risultati, sarà lo specialista stesso a capire e a consigliare il trattamento più idoneo

Moreover writing experts have qualifications from trustworthy institutions in a choice of subject such as economics, business, literature and essay biology . Thus, you may rest assured an experienced specialist in one and your assignment will be managed by way of an expert author. Thus from utilizing our services, you will get a custom-written paper you may use for your purposes. Our 1-hour essay writing service may be a ideal option for you. Browsing our article writing samples can provide a sense whether the grade of our essays is to you for. To begin with, every education you’ve given will be taken into consideration by the writers. Now you know about what online essay authors do a little, there are many different significant reasons why you ought to only trust experienced writers to supply you with an paper. Because of this, you should be extra careful when you’re searching for a Spanish that is wonderful essay author. Being an essay writer is by no means a job.

da seguire. si praticano in genere due sedute di agopuntura al mese, una a metà del ciclo e un’altra nella settimana che precede le mestruazioni.

Requisitos para obtener un préstamo en línea pedir prestamo personal online Por lo que se refiere.

Sin comisiones extra préstamos personales rápidos por internet. Somos una empresa con licencia bancaria en España.

                             

 

ZAWIADOMIENIE

Zarząd ROD im. „Zielony Jawor” w Jaworze

zaprasza na

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

Które odbędzie się w dniu 11.05.2019 r. w Domu Działkowca na terenie

ROD „Hefajstos” w Jaworze ul. Słowackiego

Początek obrad:

W I terminie godz. 16.00   w II terminie godz. 16.30**

*niewłaściwe skreślić

**Zgodnie z § 62 ust. 1  statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

Przepis dotyczący II terminu nie ma zastosowania do konferencji delegatów.

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

    Członek Zarządu ROD                                                       Prezes Zarządu ROD

           Józefa Juracka                                                          Wojciech Borkowski

 

 

 

 

 

                                                                     PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.

5. Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.

6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2018 rok (merytoryczne i finansowe) oraz za kadencję.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2018 roku oraz za kadencję.

8. Ocena działalności Zarządu ROD za 2018 rok oraz za kadencję przez Komisję Rewizyjną  ROD  wraz z  wnioskiem w sprawie absolutorium.

9. Projekt programu działania na kadencję 2019-2022.

10. Projekt planu pracy na 2019 rok.

11. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2019 rok.

12. Ocena preliminarzy finansowych ROD na 2019 rok przez Komisję Rewizyjną ROD.

13. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.

14. Dyskusja.

15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków. Głosowania:

 • Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2018 roku oraz za kadencję.
 • Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok.
 • Uchwała w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu ROD.
 • Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2018 roku i za kadencję.
 • Ustalenie składów liczbowych Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD.
 • Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów do Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.
 • Wybory Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.
 • Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2019 roku.
 • Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
 • Uchwalenie planu pracy na 2019 rok i programu działania na okres kadencji.
 • Uchwalenie preliminarza finansowego na 2019 rok.

16. Sprawy różne

17. Zakończenie obrad.

*Jeśli się nie przewiduje, należy skreślić

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 29-30.04.2019 r.

w godz. od 17.00  do 19.00 w Biuro Zarządu ROD im.”Zielony Jawor” w Jaworze

Lorsqu’un implant à 3 compartiments est mis en place en plus des implants caverneux et de la pompe, un réservoir est situé dans l’abdomen. La routine, les enfants, le kamagra en ligne pas cher travail, le stress de la vie quotidienne peuvent facilement venir perturber la vie sexuelle d’un couple. Chaque thérapeute, qu’il soit médecin ou non, a élaboré son propre système de référence, en kamagra soft tabs fonction de son histoire, de son éducation, de sa culture… En complément, ajoutons que la psychologie historique ne constitue en aucun cas une science exacte. kamagra pas cher belgique voilà pourquoi l’enseignement de l’histoire se trouve régulièrement pris en otage par les uns ou les autres. Chez la femme, le plaisir ne correspond viagra sans ordonnance en ligne pas au même type de phénomène physiologique.

L’esperto studierà nello generic levitra

The essaywriter is one which has come to be quite pertinent to the composing career for the people looking to advance, although a fairly new term. The term essaywriter really comes in the writing of”escapist,” a product which was manufactured from the Humble Essaymaker Corporation. The American authorities comprised claims that they considered to be too paper writing service high-level to be considered marketable and got rid of it shortly thereafter because it was deemed to be too controversial.

prezzo in farmacia specifico il caso della paziente che prova dolore durante il sesso e troverà una soluzione personalizzata. Inoltre, come dice il proverbio, venta finpecia sin receta l’appetito vien mangiando, quindi non esitate a forzarvi un po’ all’inizio, a forza di coccole e carezze il desiderio si risveglierà naturalmente. Se vivi la e sicuro comprare viagra su internet tua condizione con la serenità che meriti sarà molto più facile trasmetterla agli altri, in particolare a chi ti vuole bene. A seguito della cual es el costo del viagra valutazione dei risultati, sarà lo specialista stesso a capire e a consigliare il trattamento più idoneo

Moreover writing experts have qualifications from trustworthy institutions in a choice of subject such as economics, business, literature and essay biology . Thus, you may rest assured an experienced specialist in one and your assignment will be managed by way of an expert author. Thus from utilizing our services, you will get a custom-written paper you may use for your purposes. Our 1-hour essay writing service may be a ideal option for you. Browsing our article writing samples can provide a sense whether the grade of our essays is to you for. To begin with, every education you’ve given will be taken into consideration by the writers. Now you know about what online essay authors do a little, there are many different significant reasons why you ought to only trust experienced writers to supply you with an paper. Because of this, you should be extra careful when you’re searching for a Spanish that is wonderful essay author. Being an essay writer is by no means a job.

da seguire. si praticano in genere due sedute di agopuntura al mese, una a metà del ciclo e un’altra nella settimana che precede le mestruazioni.

Requisitos para obtener un préstamo en línea pedir prestamo personal online Por lo que se refiere.

Sin comisiones extra préstamos personales rápidos por internet. Somos una empresa con licencia bancaria en España.

O nas

Witamy serdecznie na naszej

Pupils can’t be without writing their essays online, when the examinations are near. It is now online that is exciting to find scores and an easy undertaking. There are numerous websites where the students may submit their essays using procedures and they do not need to be concerned about cpm homework supplying all the information.

stronie internetowej

                             

 

ZAWIADOMIENIE

Zarząd ROD im. „Zielony Jawor” w Jaworze

zaprasza na

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

Które odbędzie się w dniu 11.05.2019 r. w Domu Działkowca na terenie

ROD „Hefajstos” w Jaworze ul. Słowackiego

Początek obrad:

W I terminie godz. 16.00   w II terminie godz. 16.30**

*niewłaściwe skreślić

**Zgodnie z § 62 ust. 1  statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

Przepis dotyczący II terminu nie ma zastosowania do konferencji delegatów.

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

    Członek Zarządu ROD                                                       Prezes Zarządu ROD

           Józefa Juracka                                                          Wojciech Borkowski

 

 

 

 

 

                                                                     PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.

5. Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.

6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2018 rok (merytoryczne i finansowe) oraz za kadencję.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2018 roku oraz za kadencję.

8. Ocena działalności Zarządu ROD za 2018 rok oraz za kadencję przez Komisję Rewizyjną  ROD  wraz z  wnioskiem w sprawie absolutorium.

9. Projekt programu działania na kadencję 2019-2022.

10. Projekt planu pracy na 2019 rok.

11. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2019 rok.

12. Ocena preliminarzy finansowych ROD na 2019 rok przez Komisję Rewizyjną ROD.

13. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.

14. Dyskusja.

15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków. Głosowania:

 • Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2018 roku oraz za kadencję.
 • Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok.
 • Uchwała w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu ROD.
 • Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2018 roku i za kadencję.
 • Ustalenie składów liczbowych Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD.
 • Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów do Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.
 • Wybory Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.
 • Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2019 roku.
 • Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
 • Uchwalenie planu pracy na 2019 rok i programu działania na okres kadencji.
 • Uchwalenie preliminarza finansowego na 2019 rok.

16. Sprawy różne

17. Zakończenie obrad.

*Jeśli się nie przewiduje, należy skreślić

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 29-30.04.2019 r.

w godz. od 17.00  do 19.00 w Biuro Zarządu ROD im.”Zielony Jawor” w Jaworze

Lorsqu’un implant à 3 compartiments est mis en place en plus des implants caverneux et de la pompe, un réservoir est situé dans l’abdomen. La routine, les enfants, le kamagra en ligne pas cher travail, le stress de la vie quotidienne peuvent facilement venir perturber la vie sexuelle d’un couple. Chaque thérapeute, qu’il soit médecin ou non, a élaboré son propre système de référence, en kamagra soft tabs fonction de son histoire, de son éducation, de sa culture… En complément, ajoutons que la psychologie historique ne constitue en aucun cas une science exacte. kamagra pas cher belgique voilà pourquoi l’enseignement de l’histoire se trouve régulièrement pris en otage par les uns ou les autres. Chez la femme, le plaisir ne correspond viagra sans ordonnance en ligne pas au même type de phénomène physiologique.

L’esperto studierà nello generic levitra

The essaywriter is one which has come to be quite pertinent to the composing career for the people looking to advance, although a fairly new term. The term essaywriter really comes in the writing of”escapist,” a product which was manufactured from the Humble Essaymaker Corporation. The American authorities comprised claims that they considered to be too paper writing service high-level to be considered marketable and got rid of it shortly thereafter because it was deemed to be too controversial.

prezzo in farmacia specifico il caso della paziente che prova dolore durante il sesso e troverà una soluzione personalizzata. Inoltre, come dice il proverbio, venta finpecia sin receta l’appetito vien mangiando, quindi non esitate a forzarvi un po’ all’inizio, a forza di coccole e carezze il desiderio si risveglierà naturalmente. Se vivi la e sicuro comprare viagra su internet tua condizione con la serenità che meriti sarà molto più facile trasmetterla agli altri, in particolare a chi ti vuole bene. A seguito della cual es el costo del viagra valutazione dei risultati, sarà lo specialista stesso a capire e a consigliare il trattamento più idoneo

Moreover writing experts have qualifications from trustworthy institutions in a choice of subject such as economics, business, literature and essay biology . Thus, you may rest assured an experienced specialist in one and your assignment will be managed by way of an expert author. Thus from utilizing our services, you will get a custom-written paper you may use for your purposes. Our 1-hour essay writing service may be a ideal option for you. Browsing our article writing samples can provide a sense whether the grade of our essays is to you for. To begin with, every education you’ve given will be taken into consideration by the writers. Now you know about what online essay authors do a little, there are many different significant reasons why you ought to only trust experienced writers to supply you with an paper. Because of this, you should be extra careful when you’re searching for a Spanish that is wonderful essay author. Being an essay writer is by no means a job.

da seguire. si praticano in genere due sedute di agopuntura al mese, una a metà del ciclo e un’altra nella settimana che precede le mestruazioni.

Requisitos para obtener un préstamo en línea pedir prestamo personal online Por lo que se refiere.

Sin comisiones extra préstamos personales rápidos por internet. Somos una empresa con licencia bancaria en España.

Konto Bankowe

Numer Konta :                  07 8647 0007 0000 0983 2000 0001 

Bank Spółdzielczy w

When looking for writing write my essay aid, there are a few things you should know. First should not be people that prey to you by providing advice at a heart-to-heart manner. These folks will attempt to pressure you into signing away rights for their solutions. These writers provide writing support that is so shallow it is difficult to differentiate between the sales pitch and the author.

Jaworze ul. Wrocławska 2