Strona główna

                             

 

ZAWIADOMIENIE

Zarząd ROD im. „Zielony Jawor „ w Jaworze

zaprasza na

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Które odbędzie się w dniu 27.04.2018r.

w  Domu Działkowca ROD „Hefajstos” w Jaworze ul. Słowackiego

Początek obrad

w I terminie godz. 16.30

*w II terminie godz. 17.00

* Zgodnie z § 62 ust.1 statutu PZD, uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie co najmniej pół godziny później są ważne bez względu na liczbę członków Związku obecnych na zebraniu.

* Każdy członek PZD zaproszony na Walne Zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzony przy podpisywaniu listy obecności.

                Członek Zarządu ROD                                          Prezes Zarządu ROD

                      Józefa Juracka                                               Wojciech Borkowski

PROPONOWANY PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO  ROD W 2018r.

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
 5. Wybór komisji Mandatowej, Skrutacyjnej (wyborczej) oraz Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności w 2017 r. (sprawozdanie merytoryczne i finansowe) .
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2017 rok.
 8. Ocena działalności Zarządu ROD przez Komisję Rewizyjną ROD za 2017 r. wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania.
 9. Projekt planu pracy na 2018 rok.
 10. Projekt preliminarza finansowego na 2018 rok.
 11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
 12. Dyskusja.
 13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2017 r.
 14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 r.
 15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2017 r.
 16. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydata/ów do Zarządu ROD.
 17. Wybór członka Zarządu.
 18. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2018r.
 19. Uchwalenie planu pracy na 2018r.
 20. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2018r.
 21. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
 22. Sprawy różne.
 23. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu

w dniu  20.04.2018r. w godz. od 16.00 do 18.00

                             

 

ZAWIADOMIENIE

Zarząd ROD im. „Zielony Jawor „ w Jaworze

zaprasza na

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Które odbędzie się w dniu 27.04.2018r.

w  Domu Działkowca ROD „Hefajstos” w Jaworze ul. Słowackiego

Początek obrad

w I terminie godz. 16.30

*w II terminie godz. 17.00

* Zgodnie z § 62 ust.1 statutu PZD, uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie co najmniej pół godziny później są ważne bez względu na liczbę członków Związku obecnych na zebraniu.

* Każdy członek PZD zaproszony na Walne Zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzony przy podpisywaniu listy obecności.

                Członek Zarządu ROD                                          Prezes Zarządu ROD

                      Józefa Juracka                                               Wojciech Borkowski

PROPONOWANY PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO  ROD W 2018r.

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
 5. Wybór komisji Mandatowej, Skrutacyjnej (wyborczej) oraz Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności w 2017 r. (sprawozdanie merytoryczne i finansowe) .
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2017 rok.
 8. Ocena działalności Zarządu ROD przez Komisję Rewizyjną ROD za 2017 r. wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania.
 9. Projekt planu pracy na 2018 rok.
 10. Projekt preliminarza finansowego na 2018 rok.
 11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
 12. Dyskusja.
 13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2017 r.
 14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 r.
 15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2017 r.
 16. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydata/ów do Zarządu ROD.
 17. Wybór członka Zarządu.
 18. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2018r.
 19. Uchwalenie planu pracy na 2018r.
 20. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2018r.
 21. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
 22. Sprawy różne.
 23. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu

w dniu  20.04.2018r. w godz. od 16.00 do 18.00

O nas

Witamy serdecznie na naszej stronie internetowej

                             

 

ZAWIADOMIENIE

Zarząd ROD im. „Zielony Jawor „ w Jaworze

zaprasza na

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Które odbędzie się w dniu 27.04.2018r.

w  Domu Działkowca ROD „Hefajstos” w Jaworze ul. Słowackiego

Początek obrad

w I terminie godz. 16.30

*w II terminie godz. 17.00

* Zgodnie z § 62 ust.1 statutu PZD, uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie co najmniej pół godziny później są ważne bez względu na liczbę członków Związku obecnych na zebraniu.

* Każdy członek PZD zaproszony na Walne Zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzony przy podpisywaniu listy obecności.

                Członek Zarządu ROD                                          Prezes Zarządu ROD

                      Józefa Juracka                                               Wojciech Borkowski

PROPONOWANY PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO  ROD W 2018r.

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
 5. Wybór komisji Mandatowej, Skrutacyjnej (wyborczej) oraz Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności w 2017 r. (sprawozdanie merytoryczne i finansowe) .
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2017 rok.
 8. Ocena działalności Zarządu ROD przez Komisję Rewizyjną ROD za 2017 r. wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania.
 9. Projekt planu pracy na 2018 rok.
 10. Projekt preliminarza finansowego na 2018 rok.
 11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
 12. Dyskusja.
 13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2017 r.
 14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 r.
 15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2017 r.
 16. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydata/ów do Zarządu ROD.
 17. Wybór członka Zarządu.
 18. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2018r.
 19. Uchwalenie planu pracy na 2018r.
 20. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2018r.
 21. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
 22. Sprawy różne.
 23. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu

w dniu  20.04.2018r. w godz. od 16.00 do 18.00

Konto Bankowe

Numer Konta :                  07 8647 0007 0000 0983 2000 0001 

Bank Spółdzielczy w Jaworze ul. Wrocławska 2