Dzień Działkowca 03.09.2016

Pewnego pięknego, słonecznego sobotniego popołudnia w ogrodzie ROD im.”Hefajstos” Działkowcy z naszego ogrodu  im.”Zielony Jawor”   i ogrodu im. Hefajstos”  z wraz ze swoimi rodzinami, znajomymi obchodzili swoje święto „Dzień Działkowca”. Pan Prezes ogrodu im. „Hefajstos„  Zdzisław Witek zabrał głos witając wszystkich działkowców z obydwu ogrodów oraz przywitał zaproszonych gości. Następnie Prezes ogrodu im. „Zielony Jawor” Wojciech Borkowski odczytał list otwarty  od   Honorowego Prezesa Okręgu   PZD w Legnicy Pani inż. Elżbiety Dziedzic.

Po części oficjalnej  zaproszono wszystkich przy wspaniale przystrojonych  stołach przez Panią Małgorzatę  Olszową   na poczęstunek oraz tańce przy wspaniałej muzyce Pana Henryka Miedzińskiego . Prezesi ogrodów przygotowali dla działkowców możliwość śpiewania karaoke. Zabawa trwała długo i przebiegała w bardzo wesołej atmosferze do późnych godzin wieczornych .

Serdecznie dziękujemy wszystkim działkowcom oraz członkom zarządów  za tegoroczne obchody oraz zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z imprezy.

20160903_141441[1]
IMG_3642 IMG_3643 IMG_3644 IMG_3645 IMG_3646 IMG_3647 IMG_3649 IMG_3653 IMG_3654 IMG_3655 IMG_3659 IMG_3663 IMG_3665 IMG_3667 IMG_3676 IMG_3677 IMG_3678 IMG_3679IMG_20160903_174334

This entry was posted on 27 września 2016.

Walne Zebranie Sprawozdawcze

Walne zebranie Sprawozdawcze ROD im. Zielony Jawor odbyło się w dniu 09.04.2016r w Domu Działkowca Hefajstos w Jaworze    godz. 16.30 – drugi termin.

Zebranie z uwagi na niską frekwencję odbyło się zgodnie z §61.ust. 2 statutu PZD w drugim terminie.

Czas oczekiwania na rozpoczęcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego w drugim terminie wykorzystano na dyskusję odnośnie dalszych planów rozwoju ogrodu.

Zebranie w drugim terminie otworzył Prezes Zarządu ROD im. „Zielony Jawor”

kol. Wojciech Borkowski, który przywitał kol. Helenę Rokicką przedstawicielkę Zarządu Okręgowego PZD oraz zebranych działkowców .

Prezes Zarządu w imieniu Zarządu ROD zaproponował zebranym, aby na Przewodniczącego Zebrania Sprawozdawczego powołać kol. Kamila Dunaja. W związku z brakiem innych propozycji , zatwierdzono jednogłośnie zgłoszoną kandydaturę na Przewodniczącego Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „Zielony Jawor”.

Dalszą część zebrania poprowadził kol. Kamil Dunaj

Przewodniczący Komisji Mandatowej przedstawił Protokół Komisji Mandatowej Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „Zielony Jawor”. W zebraniu uczestniczy 50 członków ROD co stanowi 25, 51%.

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił zebranym projekty uchwał Walnego Zebrania Sprawozdawczego w następujących sprawach:

– zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Zarządu ROD „Zielony Jawor” w 2015roku.

Walne Zebranie Sprawozdawcze Uchwałą nr.06/04/2016 Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „Zielony Jawor” zatwierdziło jednogłośnie sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu ROD za 2015 rok.

– uchwalenie planu pracy na 2016 rok.

Walne Zebranie Sprawozdawcze Uchwałą nr. 07/04/2016 Walnego Zebrania Sprawozdawczego przyjęło jednogłośnie plan pracy na 2016 rok.

– zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.

Walne Zebranie Sprawozdawcze Uchwałą nr.08/04/2016 Walnego Zebrania Sprawozdawczego zatwierdziło jednogłośnie sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.

-w sprawie preliminarzy finansowych na 2016 rok.

Walne Zebranie Sprawozdawcze Uchwałą nr. 09/04/2016 Walnego Zebrania Sprawozdawczego przyjęło jednogłośnie preliminarze finansowe na 2016 rok.

– w sprawie wysokości poszczególnych opłat ogrodowych i terminów ich wnoszenia 2016 roku.

Walne Zebranie Sprawozdawcze Uchwałą nr. 10/04/2016 Walnego Zebrania Sprawozdawczego uchwaliło jednogłośnie wysokość opłat i terminów :

 • – opłata ogrodowa przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w kwocie 22 gr od m2 .
 • – opłata za wywóz śmieci w kwocie 6 zł. od działki.
 • – opłaty ogrodowe działkowiec obowiązany jest wpłacić w terminie do dnia 30.06.2016 roku.

– w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego p/n „Elektryfikacja Ogrodu”.

Walne Zebranie Sprawozdawcze Uchwałą nr. 11/04/2016 Walnego Zebrania Sprawozdawczego uchwaliło zwykłą większością głosów wysokość partycypacji finansowej w kosztach realizacji zadania przypadającej na jednego działkowca ROD „Zielony Jawor” w wysokościach i terminach wpłat:

– 100 zł na rok 2016 – termin wpłaty do 30.09.2016r.

– 100 zł na rok 2017 – termin wpłaty do 31.03.2017r.

– 100 zł na rok 2018 – termin wpłaty do 31.03.2018r.

– 100.34 zł na rok 2019 – termin wpłaty do 31.03.2019r.

Prace przypadające na jednego działkowca ustala się w ilości 4 godziny przy wartości (1 godziny pracy ) 10 zł. co daję kwotę 40 zł. Prace te będą wykonywane w latach 2016-2019. Za podjęciem uchwały 43 głosów, przeciw 5 głosów, wstrzymały się 0 głosy.

– w sprawie powołania komisji nadzoru projektu p/n „Elektryfikacja Ogrodu” dla ROD„Zielony Jawor” w Jaworze na lata 2016-2019 .

Walne Zebranie Sprawozdawcze Uchwałą nr. 12/04/2016 Walnego Zebrania Sprawozdawczego powołało komisję nadzoru w składzie:

Przewodniczący Komisji – Jan Bartoń

Członek Komisji – Jan Skotnicki

Członek Komisji – Wojciech Borkowski

Członek Komisji – Kazimierz Kotek

Członek Komisji – Przemysław Czum

Powołana komisja nadzoru będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem realizacji zadania inwestycyjnego jakim jest „Elektryfikacja Ogrodu”.

Zarząd ROD dziękuję serdecznie za udział działkowiczów na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym.

 

 

This entry was posted on 21 kwietnia 2016.

Walne Zebranie Sprawozdawcze

 

                                                                             ZAPROSZENIE

 

Zarząd ROD im. „Zielony Jawor „ w Jaworze

zaprasza na

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Które odbędzie się w dniu 09.04.2016r.

w  Domu Działkowca ROD „Hefajstos” w Jaworze ul. Słowackiego

Początek obrad

w I terminie godz. 16.00

*w II terminie godz. 16.30

 

* Zgodnie z § 62 ust.1 statutu PZD, uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie co najmniej pół godziny później są ważne bez względu na liczbę członków Związku obecnych na zebraniu.

 

Członek Zarządu ROD                                   Prezes Zarządu ROD

Józefa Juracka                                                Wojciech Borkowski

 

PROPONOWANY PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO  ROD W 2016R.

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.
 5. Wybór komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności w 2015 r. (sprawozdanie merytoryczne i finansowe) .
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2015 rok.
 8. Ocena działalności Zarządu ROD przez Komisję Rewizyjną ROD za 2015 r. wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania.
 9. Projekt planu pracy na 2016 rok.
 10. Projekt preliminarza finansowego na 2016 rok.
 11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
 12. Dyskusja.
 13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2015 r.
 14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 r.
 15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2015 r.
 16. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2016r.
 17. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego ( remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców*,
 18. Uchwalenie planu pracy na 2016r.
 19. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2016r.
 20. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
 21. Sprawy różne.
 22. Zakończenie obrad.

* Tylko w przypadku podjęcia inwestycji

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu

w dniach  11.04.2016r i 15.04.2016r.

godz. Od 16.00 do 18.00

This entry was posted on 20 marca 2016.

ODPADY KOMUNALNE – INFORMACJA

Zarząd ROD Zielony Jawor informuje działkowców , że od dnia 01.11.2015r. do dnia 30.03.2016r. pojemniki na odpady komunalne zostaną usunięte.

Zarząd ROD

This entry was posted on 2 października 2015.

NOWY STATUT PZD

KRS zarejestrował nowy statut PZD – 14.09.2015

9 września 2015r. w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) zarejestrowany został statut PZD uchwalony 2 lipca br. przez XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD (STATUT dostępny tutaj) Tym samym spełniono obowiązek wynikający z art. 68 ustawy o ROD, a więc uchwalono – w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy – nowy statut na zasadach określonych w dotychczasowym statucie, a także zarejestrowano go w KRS (zobacz dokument).

This entry was posted on 2 października 2015.

Uchwały podjęte przez XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD – 08.07.2015

Uchwały podjęte przez XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD – 08.07.2015

2 – 3 lipca w Warszawie odbył się XII Krajowy Zjazd Delegatów. Zjazd uchwalił statut PZD, wybrał nowe władze Związku oraz podjął następujące uchwały:

 1. Uchwała nr 1 w sprawie uchwalenia statutu PZD (Statut PZD)
 2. Uchwała nr 2 w sprawie upowaznienia KR PZD do zmiany statutu PZD
 3. Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności KR PZD w kadencji 2012 – 2015
 4. Uchwała nr 4 w sprawie absolutorium dla KR PZD
 5. Uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w kadencji 2012 – 2015
 6. Uchwała nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Krajowej Komisji Rozjemczej PZD w kadencji 2012 – 2015
 7. Uchwała nr 7 w sprawie ustalenia składów liczbowych organów jednostki krajowej Związku
 8. Uchwała nr 8 w sprawie Programu PZD na kadencję 2015 – 2019
This entry was posted on 10 lipca 2015.

Projekt statutu PZD – 26.06.2015

Projekt statutu PZD – 26.06.2015

25 czerwca br. na XXX posiedzeniu Krajowa Rada PZD podjęła uchwałę o zaakceptowaniu treści projektu statutu PZD i zdecydowała o przedłożeniu go XII Krajowemu Zjazdowi Delegatów PZD z wnioskiem o jego uchwalenie. Treść uchwały i projekt statutu PZD znajduje się w załączonych plikach.

 

This entry was posted on 29 czerwca 2015.