WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Ogłoszenie:

Zarząd ROD im. „Zielony Jawor „ w Jaworze na podstawie podjętej uchwały Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy z dnia 16 marca 2020 w sprawie przesunięcia terminów walnych zebrań ROD w 2020 r. w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez koronawirus COVID-19 postanawia:
– przesunąć termin walnego zebrania do dnia 31.07.2020r.
– ustalić opłaty ogrodowe przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2020r. w wysokości odpowiadającej opłatom wynikającym z uchwał walnego zebrania w roku 2019.