BRAMY WJAZDOWE

Informacja:

Podejmując działania prewencyjne i ostrożnościowe w celu ograniczenia rozprzestrzeniania  się koronawirusa COVID-19 oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom działek ZAKAZUJE się wjazdu pojazdów mechanicznych na ogródki działkowe (bramy wjazdowe zostaną zamknięte). Termin obowiązywania zakazu do odwołania. Zakaz obowiązuje od dnia 25.03.2020 r.