WŁADZE W ROD „Zielony Jawor”

Władze ROD „Zielony Jawor”          Kadencja 2019-2022

ZARZĄD ROD

PREZES – Wojciech Borkowski (działka nr.50)                                                                                       Tel.: 608032373

WICEPREZES – Piotr Wątrucki  (działka nr.165)
Tel.: 532589446

SEKRETARZ – Józefa Juracka (działka nr.134)
Tel.: 501717947

SKARBNIK – Katarzyna Paluszek (działka nr 46)
Tel.: 720787263

CZŁONEK – Karol Tama (działka nr 146)
Tel.: 730533119

KOMISJA REWIZYJNA ROD

PRZEWODNICZĄCY – Kazimierz Kotek
Delegat na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD 

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO – Ludwik Stańczyk 

SEKRETARZ – Henryk Madera